Søk i bildearkiv


For å finne bilder i arkivet er det flere alternativer. Det første er å bruke søkefeltet til venstre, her er det bare fylle inn et ord eller navn, og trykke "Søk". Funksjonen søker etter ordet i alle databasens felt, som bildebeskrivelse, kommune, fylke, nøkkelord osv. Dette er den enkleste søkevarienten, men en ulempe kan være at den returnerer for mange uønskede treff. Et eksempel: Du leter etter bilder fra byen Elverum, og søker naturlig nok på "Elverum". Med dette får du treff på alle bilder fra Elverum kommune, også de tatt utenfor byen.

For et mer nøyaktig søk kan du bruke "AVANSERT SØK" fra menyen. Her kan du kombinere søk mot enkeltfelter i databasen, og dette gjør det mulig å begrense antall treff nærmere det du leter etter. Hvis vi fortsetter med eksempelet Elverum, vil du kunne finne bybilder ved å fylle inn dette i feltet "Beskrivelse", og ikke i feltet for kommune/fylke osv.

Om du ikke helt vet hva du leter etter, men bare ønsker å se hva som finnes i bildearkivet, kan du bruke snarveiene i menyen. Disse er delt inn i to hovedgrupper: Geografi og kategori. Når du klikker på en av disse, vil selvforklarende undermenyer vise seg.


Navigering i treff


Et søk resulterer i et eller annet treff, fra 0 til totalt antall bilder i arkivet. Bildene som er funnet vises med det vi på godt norsk kaller et "thumbnail", et lite miniatyrbilde, med bildenr under. Nummeret består av dato bildet er tatt (8 siffer med år, måned og dag), bindestrek, og sekvensielt nr.

Er det flere enn 90 bilder i et treff, fordeles de over flere sider. Disse kan du ble frem og tilbake i, mens bildene kan sorteres kronologisk i stigende eller synkende rekkefølge. Du kan også velge å vise bare digitale bilder, bare analoge, eller begge. Videre er det lagt inn en kvalitetsvurdering i tre nivåer, representert med stjerner. En stjerne tent viser alle bilder, to viser ca halvparten, mens tre viser kun de bildene jeg mener er de aller beste. Under finner du en forklaring på symbolene:

   Viser bilder fra både digital og analog kilde. Dette er standardvalget, klikk for å endre.

   Viser bilder fra kun digital kilde (digitalkamera). Kikk for å endre.

   Viser bilder fra kun analog kilde (scannet fra tradisjonell film). Kikk for å endre.


   Viser bilder sortert kronologisk (bildenr) i synkende rekkefølge, dvs nyeste først. Kikk for å endre.

   Viser bilder sortert kronologisk (bildenr) i stigende rekkefølge, dvs eldste først. Kikk for å endre.


      Kvalitetsnivå 1, dvs alle bilder. Klikk på stjerne nr 2 eller 3 for å endre.

      Kvalitetsnivå 2, dvs bilder med nivå 2 og 3. Klikk på stjerne nr 1 eller 3 for å endre.

      Kvalitetsnivå 3, dvs bilder med nivå 3. Klikk på stjerne nr 1 eller 2 for å endre.


   Klikk for å vise neste side. Vises kun dersom det er flere sider fremover.

   Klikk for å vise forrige side. Vises kun dersom det er flere sider bakover.

   Klikk for å hoppe 10 sider frem. Vises kun dersom det er tilstrekkelig antall sider.

   Klikk for å hoppe 10 sider bakover. Vises kun dersom det er tilstrekkelig antall sider.


Ved flere sider vises også sidenr mellom symbolene. Disse kan du klikke på for å velge hvilken side du vil vise.


Navigering i bilder


For å vise bilder i større format, klikk på et hvilket som helst bilde i treffsiden. Da da bla frem og tilbake ved å klikke i høyre eller venstre bildehalvdel, eller benytt piltastene. For å lukke bildevisning klikker du utenfor bildet, eller trykk ESC-tasten. Bildeserie i stort format vises bare for den gjeldende treffsiden. For å vise bilder fra neste eller forrige side, må du først lukke bildeviseren, og skifte side.